What are you looking for?

Menu icon A hamburger menu icon Search icon A search icon Login icon A login icon Cart icon A cart icon Close icon A close icon Filter icon A filter icon Sort icon A sort icon Star icon A review star icon Arrow icon An arrow icon

Od Poniedziałku do Soboty

W godzinach 9.00 - 17.00

Zapytania dotyczące zamówień proszę kierować do Marzeny

e-mail: marzena@taovital.co.uk (obsługa klienta)

      W celu uzyskania informacji o produktach lub w sprawach
pilnych e-mail: marzena@taovital.co.uk


  lub zadzwoń:  518 490 627
  skype: taovital.kosmetyki
Warunki Korzystania z Naszych Usług
po szczegółowe warunki korzystania z naszego sklepu i witryny prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem lub o bezpośredni kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Zamówienia
Zamówienia złożone do godziny 11:00, wysyłane są tego samego dnia. Po godzinie 11:00 zamówienia realizujemy następnego dnia roboczego.

Wysyłka
Koszty dostawy ponosi kupujący, a wysyłka realizowana Pocztą Polską, listem poleconym ekonomiczny, priorytetem lub za pobraniem. Maksymalna waga paczki to 2 kg. W końcowej fazie składania zamówienia podane są szacunkowe koszty transportu, a następnie doliczane są do faktury. Przesyłki są starannie zabezpieczone i oznakowane.

Zwroty
Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że nie były używane i  posiadają oryginalne, nienaruszone opakowanie. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 14 dni. Koszty zwrotów ponosi kupujący. Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.

 

Regulamin sklepu internetowego firmy TAOVITAL

Sklep jest własnością firmy TAOVITAL Ltd, 9 Donne House, Dod Street, E14 7EF Londyn, Wielka Brytania, adres do korespondencji: ul. Św. M. Kolbe 7/11, 09-100 Płońsk tel. 518 490 627, e-mail: marzena@taovital.co.uk, nr rejestracyjny firmy: 8265557, konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. firma: Taovital Limited, nr konta: 30 1090 2620 0000 0001 2380 0346.

Zakupów w sklepie mogą dokonywać osoby prywatne jak i osoby prowadzące działalność w branży kosmetyki profesjonalnej oraz osoby w tej branży pracujące. Realizacja zamówień odbywa się według poniższego Regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu przez klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Składając zamówienie w sklepie internetowym, jak również dokonując rejestracji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji z firmy na wskazany adres e-mail oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883). Użyte nazwy obce występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich wlaścicieli. Wszystkie użyte zastrzeżone znaki towarowe będące własnością odpowiednich firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Fakt złożenia przez kupującego zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną. Zrealizowanie zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu zwrotnego e-maila od kupującego z potwierdzeniem złożonego zamówienia, a w przypadku zamówień płatnych przelewem po otrzymaniu zwrotnego e-maila od kupującego z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz wpływu należności na nasze konto.

Ceny produktów na fakturze są zawsze zgodne z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

Podany ceny to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówionego towaru.
W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem na skutek braku któregoś z zamówionych produktów, Klient zostanie bezzwłocznie o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem podanym w zamówieniu.

W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sklep firmy TAOVITAL Ltd zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku ponownego dostarczenia produktu pod prawidłowy, skorygowany przez Klienta adres.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Taovital Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Londynie (dalej „My”, „forever-young.pl” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.forever-young.pl.pl (dalej „Forever Young”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do naszego działu obsługi klienta. Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: marzena@taovital.co.uk

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie przez forever-young.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bdsklep.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z forever-young.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji na forever-young.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • Obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu forever-young.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Bdsklep;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na Bdsklep;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi płatności;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz forever-young.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz forever-young.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, hasło (w przypadku rejestracji konta)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu forever-young.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Bdsklep, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Bdsklep.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez forever-young.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.